Obrona rozprawy doktorskiej

4 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia mgr. Pawła Trzaskomy p.t.: „Analiza organizacji chromatyny w jądrze komórkowym z wykorzystaniem nowych wysokorozdzielczych oraz wysokoprzepustowych metod wizualizacji”

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Wilczyński
Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Dobrucki; prof. dr hab. Piotr Świątek