Posiedzenie Rady Naukowej

Kolejne posiedzenie Rady Naukowej odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. Proszę o zgłaszanie spraw do rozpatrzenia na tym posiedzeniu do 26 marca do godz. 12:00, do sekretariatu Rady Naukowej (pokój nr 107, tel. 215). Przypominam, że posiedzenie Rady 12 kwietnia jest ostatnim, na którym można wszcząć przewód doktorski wg. dotychczasowych zasad.

Z poważaniem
Katarzyna Łukasiuk
Sekretarz Rady Naukowej