Prof. Leszek Kaczmarek przedstawicielem Polski w EMBL

6 lutego 2019 r. Polska uzyskała członkostwo w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL). Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawicielem Polski w EMBL został prof. Leszek Kaczmarek z Instytutu Nenckiego.

EMBL jest międzynarodową organizacją badawczą państw europejskich, specjalizującą się w prowadzeniu badań podstawowych w dziedzinie nauk przyrodniczych, powołaną w 1974 r. z inicjatywy Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO). EMBL prowadzi badania naukowe na najwyższym światowym poziomie w ramach ponad 80 grup badawczych wspieranych przez profesjonalne jednostki pomocnicze, w tym świetnie wyposażone laboratoria usługowe (core facilities). Ok. 30% wszystkich liderów grup badawczych EMBL realizuje granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), a 21 to członkowie EMBO. Główna siedziba EMBL mieści się w Heidelbergu (Niemcy), a jednostki EMBL są także ulokowane w Hamburgu (Niemcy), Grenoble (Francja), Hinxton (Wlk. Brytania), Rzym-Monterotondo (Włochy) i Barcelonie (Hiszpania). Ponadto organizacje partnerskie EMBL znajdują się w Skandynawii, Holandii, Australii, oraz na Węgrzech. Umowa partnerska Instytutu Nenckiego z EMBL jest właśnie podpisywana. Działania EMBL są nadzorowane przez Radę (EMBL Council), do której każdy kraj członkowski deleguje po dwóch przedstawicieli, w tym zwykle jedną reprezentującą środowisko naukowe.