Debata Roundtable „Potrzeby przemysłu, a komercjalizacja badań naukowych w Polsce w obszarze biomedycyny”

W Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej odbyła się debata Roundtable „Potrzeby przemysłu, a komercjalizacja badań naukowych w Polsce w obszarze biomedycyny”. W debacie wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej, kluczowych firm farmaceutycznych oraz wiodących instytucji badawczych. Jednym z przedstawicieli nauki był prof. Leszek Kaczmarek z Instytutu Nenckiego.

Debata miała na celu rozpoczęcie dyskusji w celu budowania wspólnego języka między naukowcami a branżą farmaceutyczną.

Głównym wnioskiem debaty jest konieczność przyjęcia długookresowej strategii na linii nauka – biznes, oznaczająej np. partnerstwo pomiędzy najważniejszymi graczami przemysłu biofarmaceutycznego a nauką. To umożliwi naukowcom dostęp do profesjonalnej wiedzy z zakresu transferu technologii, ułatwi współpracę z przemysłem, a także pokaże polski potencjał naukowy międzynarodowym graczom. Równie potrzebna jest długofalowa, ponadrządowa strategia dla rozwoju sektora biomedycznego w Polsce, która musi być opracowana wspólnie przez kluczowych graczy: globalny i polski przemysł oraz akademię – przy mocnym wsparciu administracji publicznej.