Prof. Agnieszka Dobrzyń członkiem Rady Programowej Biura Promocji Nauki PolSCA PAN

Prof. Agnieszka Dobrzyń, Dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, została powołana na członka Rady Programowej przy jednostce działającej pod nazwą Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli, w kadencji 2019-2022. Współpraca polskich placówek zagranicznych z zagranicznymi stacjami PAN w obszarze promocji nauki jest efektem porozumienia zawartego miedzy Prezesem Polskiej Akademii Nauk i Ministrem Spraw Zagranicznych.

Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN istnieje od 2005 r. Misja biura obejmuje promowanie, ułatwianie i rozwijanie uczestnictwa polskiego środowiska naukowego w europejskich projektach i inicjatywach, a w szczególności – wzrost udziału Polski w programach ramowych Unii Europejskiej.

Do zadań biura należy, między innymi, promocja i wsparcie eksperckie uczestnictwa polskich partnerów w Programach Ramowych Unii Europejskiej, współpraca z odpowiednikami z krajów europejskich zrzeszonych w ramach sieci IGLO, współpraca z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK), organizowanie wydarzeń będących forum otwartej wymiany poglądów pomiędzy zapraszanymi polskimi uczonymi, a rezydującymi w Brukseli przedstawicielami międzynarodowych środowisk naukowych oraz monitorowanie polityk UE w zakresie badań i innowacji.