„Wielkie odkrycia neurobiologii i neuromedycyny”: Tydzień Mózgu 2019 w Instytucie Nenckiego

W dniach 11-16 marca Instytut Nenckiego będzie gościć cykl imprez popularnonaukowych odbywających się w ramach Tygodnia Mózgu 2019 w Warszawie. Tegoroczne hasło – „Wielkie odkrycia neurobiologii i neuromedycyny” odzwierciedla zamysł, jaki przyświecał w tym roku organizatorom wydarzenia – przybliżenie słuchaczom historii przełomowych odkryć oraz ich bohaterów, jak również przedstawienie najnowszych badań o potencjalnie ogromnym znaczeniu poznawczym i aplikacyjnym. W ramach Tygodnia odbędzie się pięć wykładów:

Poniedziałek 11 marca, godz. 17.00

Podróż do wnętrza mózgu – mikroskopowe techniki obrazowania.
Dr Marzena Stefaniuk, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

Wtorek 12 marca, godz. 17.00

Elektryczny język neuronów. EEG i BCI – pokaz na żywo!
Dr hab. Ewa Kublik, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
mgr Anna Chabuda i mgr Marian Dovgialo,
Wydział Fizyki UW/BrainTech

Środa 13 marca, godz. 17.00

Pacjent HM i lobotomia. Granica dopuszczalnego ryzyka w psychochirurgii.
Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Czwartek 14 marca, godz. 17.00

Czysty mózg to sprawny mózg – rola układu glimfatycznego.
Dr Marta Obara-Michlewska, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Piątek 15 marca, godz. 17.00

Przypadek Christophera Reeve’a. Wczoraj i dziś naprawy rdzenia kręgowego.
Prof. dr hab. Małgorzata Skup, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

16 marca, w godz. 10-16 zapraszamy na Dzień Mózgu dla Najmłodszych, podczas którego zapoznamy z ewolucją mózgu hominidów, zaprezentujemy wystawę neuroanatomiczną, pokazy EEG oraz wiele innych. Organizatorami Tygodnia Mózgu 2019 w Warszawie są: Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego oraz Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego. Głównym sponsorem jest Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Mózgu EDAB oraz Instytut Biologii Doświadczalnej.