Obrona rozprawy doktorskiej

8 marca 2019 r. o godz. 12:30 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia mgr Katarzyny Kisielewskiej p.t.:”Rola kinazy mTOR w regulacji wybranych białek Rab i kompleksu retromeru w komórkach ssaków”

Promotor: prof. dr hab. Jacek Jaworski
Recenzenci: dr hab. Jan Rodriguez-Parkitna; prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn