Sprawozdawcze posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nenckiego

22 lutego 2019 r odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nenckiego.

W części otwartej posiedzenia Rady Naukowej, poświęconej sprawozdaniu z działalności Instytutu w 2018 r. przedstawione zostały wybrane osiągnięcia pracowników Instytutu. Wygłoszone zostały następujące prezentacje: prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska – Udział lipidów w regulacji odpowiedzi prozapalnej indukowanej przez lipopolisacharyd; dr Monika Bijata – Rola receptorów 5-HT7 i 5-HT4 w plastyczności synaptycznej; dr Jakub Mieczkowski – Kształtowanie dostępności chromatyny poprzez stymulacje zewnątrzkomórkowe; dr Wioleta Grabowska – Czy kurkumina może opóźniać starzenie?

Następnie, Dyrektor Instytutu, prof. Agnieszka Dobrzyń przedstawiła sprawozdanie dyrekcji z działalności Instytutu w 2018 r. Sprawozdanie zostało przyjęte jednomyślnie przez Radę Naukową.

Ponadto, prof. Dobrzyń wręczyła medale 100-lecia zasłużonym pracownikom Instytutu.
Medale otrzymali: Monika Liguz-Lęcznar, Krzysztof Nieznański, Paweł Boguszewski, Wiesława Leśniak, Anna Nowicka, Joanna Szczepanowska, Mariusz Więckowski, Joanna Bandorowicz-Pikuła, Anna Bielak-Żmijewska, Kalina Burnat, Iwona Ciechomska, Ruzanna Djavadian, Katarzyna Kalita, Ewa Kublik, Grażyna Mosieniak, Dorota Nowicka, Małgorzata Węsierska, Małgorzata Zawadzka, Dorota Dymkowska, Izabela Figiel-Ożóg, Justyna Janikiewicz, Hanna Nieznańska, Agnieszka Strzelecka-Kiliszek, Jędrzej Szymański, Antoni Wrzosek, Marek Wypych, Zbigniew Zieliński, Henryk Bilski, Bogusia Sudoł-Rutkowska, Renata Zakrzewska

W części zamkniętej wybrano członków stałych Komisji Rady Naukowej. W skład Komisji ds. Oceny Kadry Naukowej weszli prof. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko, prof. Marek Figlerowicz,  prof. J. Jaworski, dr hab. Ewelina Knapska, prof. IBD PAN, prof. Anna Nowicka, prof. Marcin Opałło, dr hab. Katarzyna Piwocka, prof. IBD PAN, prof. Maria Jolanta Rędowicz. W skład Komisji Komisji ds. Etyki w Nauce weszli: prof. Lech Wojtczak i prof. Małgorzata Kossut. W skład Komisji Komisji Finansowej weszli: prof. Sławomir Pikuła, prof. Daniel Wójcik i prof. Katarzyna Piwocka. W skład Komisji ds. Działalności Naukowej weszli: prof. Agnieszka Chacińska, prof. Marta Miączyńska, prof. Katarzyna Kwiatkowska, prof. Leszek Kaczmarek, dr hab. Jakub Wlodarczyk, prof. IBD PAN.