Posiedzenie Rady Naukowej

Kolejne posiedzenie Rady Naukowej odbędzie się 12 kwietnia 2019 r.

Proszę o zgłaszanie spraw do rozpatrzenia na tym posiedzeniu do 26 marca do godz. 12:00, do sekretariatu Rady Naukowej (pokój nr 107, tel. 215).

W sprawie wyznaczenia recenzentów rozpraw doktorskich, promotorzy proszeni są o składanie pism do 22 marca, do godz. 12:00 do Sekretariatu Rady Naukowej (pokój 107, tel. 215). Dodatkowo prosimy o przesłanie dokumentu w wersji edytowalnej (bez podpisu) na adres k.nalecz@nencki.gov.pl.
Instrukcja dotycząca treści pisma znajduje się na stronie w zakładce: Rada Naukowa -> Komisja Doktorska.
Przypominamy o konieczności zdania do dnia 22 marca egzaminów doktorskich, w tym egzaminu z dyscypliny podstawowej.

Przypominam, że posiedzenie Rady 12 kwietnia jest ostatnim, na którym można wszcząć przewód doktorski wg. dotychczasowych zasad.

Z poważaniem
Katarzyna Łukasiuk
Sekretarz Rady Naukowej