Obrona rozprawy doktorskiej

28 lutego 2019 r. o godz. 12:30 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia mgr. Piotra Maja p.t.: „Syntaza tymidylanowa- mechanizm inhibicji przez N4-OH-dCMP oraz poszukiwanie nowych inhibitorów z wykorzystaniem technik krystalograficznych i obliczeniowych”

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Rode
Recenzenci: prof. dr hab. Bogdan Lesyng; prof. dr hab. Andrzej Wojtczak

Z pracą i recenzjami zapoznać się można w Bibliotece Instytutu