Wspomnienie o dr Bognie Skoczylas

Dr Bogna Skoczylas, wieloletnia pracowniczka naszego Instytutu, odeszła od nas 30 stycznia 2019 r.

Dr Skoczylas, z domu Wiśniewska, urodziła się 2 stycznia 1930 r. W latach 1948-1953 studiowała na Akademii Medycznej w Łodzi. W trakcie i krótko po zakończeniu studiów pracowała w macierzystej uczelni jako asystent w Zakładzie Chemii Fizjologicznej. Po przeprowadzce do Warszawy, od roku 1961 związała Swoją karierę z Instytutem Nenckiego PAN, gdzie pracowała w Zakładzie Biologii Komórki. Jej badania dotyczyły biochemii kwasów deoksy- i rybonukleinowego pierwotniaków.  W 1965 r. obroniła pracę doktorską pt. „Izolowanie DNA i „histonów” z Paramecium aurelia i wstępna charakterystyka otrzymanych preparatów”, której promotorem był prof. Stanisław Dryl. Po utworzeniu Pracowni Cytochemii Procesów Wzrostu i Różnicowania pracowała w niej pod kierunkiem prof. Aleksandry Przełęckiej, do przejścia na emeryturę w roku 1987. W latach 1972-1973 odbyła staż naukowy w Veterans Administration Hospital, Research Laboratory, w Miami, USA (skąd wracała statkiem „Batory”!). Należy podkreślić, że Jej pionierska praca  pt. Simple and rapid fluorimetric method for DNA microassay, Analytical Biochemistry, 1977,83:252-257,  napisana we współpracy z dr Janem Kapuścińskim i poświęcona interakcji DAPI z DNA, była i jest nadal w czołówce najczęściej cytowanych prac, które powstały w Instytucie Nenckiego PAN.

Dr Skoczylas działała w Związku Zawodowym Nauczycielstwa Polskiego, a potem także w „Solidarności”. Była miłośniczką Tatr, członkiem Polskiego Związku Alpinistów. Pasje społecznikowskie i fascynację Tatrami dzieliła z mężem, Zbigniewem, ratownikiem górskim, alpinistą,  działaczem społecznym i państwowym.

Wszyscy zapamiętaliśmy dr Bognę Skoczylas jako dobrego człowieka, życzliwego i zawsze gotowego do pomocy. Była przy tym nietuzinkową i barwną postacią, której  nie można zapomnieć.

Katarzyna Kwiatkowska