Dr Hanna Nieznańska Kierownikiem Pracowni Mikroskopii Elektronowej w Instytucie Nenckiego

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej, nowym kierownikiem Pracowni Mikroskopii Elektronowej została dr Hanna Nieznańska.

Dr Nieznańska jest absolwentką Wydziału Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Stopień doktora uzyskała w Instytucie Nenckiego. Staż naukowy odbyła w Instytucie Biologii Molekularnej Austriackiej Akademii Nauk w Salzburgu. Jej naukowe zainteresowania dotyczą białka prionowego oraz innych białek amyloidogennych zaangażowanych w choroby neurodegeneracyjne. W swoich badaniach standardowo stosuje techniki mikroskopii elektronowej.

Pracownia Mikroskopii Elektronowej oferuje kompleksowe usługi począwszy od preparatyki próbek różnymi technikami, aż po ich obrazowanie w transmisyjnym mikroskopie elektronowym. W ramach pracowni działa również stanowisko histologiczne, umożliwiające przygotowywanie preparatów mikroskopowych oraz barwienia histologiczne. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.nencki.gov.pl/pracownia-mikroskopii-elektronowej