Obrona rozprawy doktorskiej

31 stycznia 2019 r. o godz. 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia mgr Marceliny Firkowskiej p.t.: „Rola białek kompleksów ESCRT w procesie kształtowania drzewka dendrytycznego”

Promotor: prof. dr hab. Jacek Jaworski
Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Pyza; prof. dr hab. Barbara Zabłocka