Posiedzenie Rady Naukowej

Kolejne posiedzenie Rady Naukowej odbędzie się 22 lutego 2019 r.

Proszę o zgłaszanie spraw do rozpatrzenia na tym posiedzeniu do 5 lutego do godz. 12:00, do pani Agaty Karwowskiej (tel. 215) lub prof. Katarzyny Łukasiuk (pok. 9, tel. 434).

W sprawie wyznaczenia recenzentów rozpraw doktorskich, promotorzy proszeni są o składanie pism do 1 lutego, do godz. 12:00 do Sekretariatu Rady Naukowej (pani Agata Karwowska, tel. 215) lub prof. Katarzyny Łukasiuk (pok. 9, tel. 434).  Dodatkowo prosimy o przesłanie dokumentu w wersji edytowalnej (bez podpisu) na adres k.nalecz@nencki.gov.pl.
Instrukcja dotycząca treści pisma znajduje się na stronie w zakładce: Rada Naukowa –> Komisja Doktorska.
Przypominamy o konieczności zdania do dnia 1 lutego egzaminów doktorskich, w tym egzaminu z dyscypliny podstawowej.

Podczas posiedzenia Rady 22 lutego nie planujemy wszczęć przewodów doktorskich

Termin następnego posiedzenia Rady został wyznaczony na 12 kwietnia

Z poważaniem
Katarzyna Łukasiuk
Sekretarz Rady Naukowej