Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej kadencji 2019-2022

W dniu 18 stycznia 2019 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej kadencji 2019-2022. Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Romuald Zabielski i zastępczyni przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych, prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek wręczyli powołania na członków Rady nowej kadencji. Przewodniczącym Rady Naukowej kadencji 2019-2022 został prof. dr hab. Adam Szewczyk. Na wice-przewodniczących wybrani zostali prof. dr hab. Urszula Sławińska i prof. dr hab. Barbara Przewłocka. Sekretarzem Rady została prof. dr hab. Katarzyna Łukasiuk, a zastępcami sekretarza – dr Adriana Magalska i dr Marek Wypych. Wybrano przewodniczących stałych Komisji Rady Naukowej: Komisji ds. Etyki w Nauce – prof. dr. hab. Jerzego Łazarewicza; Komisji ds. Oceny Kadry Naukowej – prof. dr. hab. Leszka Kaczmarka; Komisji Doktorskiej – prof. dr hab. Katarzynę Nałęcz; Komisji Finansowej – dr hab. Hannę Fabczak; Komisji ds. Działalności Naukowej – prof. dr hab. Ewę Sikorę. W skład Komisji Doktorskiej weszli:  prof. dr hab. Urszula Wojda, prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska, prof. dr hab. Anna Filipek, dr hab. Ewelina Knapska, prof. IBD, prof. dr hab. Anna Nowicka, prof. dr hab. Sławomir Pikuła, prof. dr hab. Małgorzata Skup, dr hab. Jakub Włodarczyk, prof. IBD, prof. dr hab. Daniel Wójcik, prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki. Na Rzecznika Dyscyplinarnego wybrano prof. dr. hab. Krzysztofa Zabłockiego.

Ponadto wszczęto przewody doktorskie, wyznaczono promotorów i powołano komisje egzaminacyjne mgr Katarzyny Laskowskiej-Kaszub, mgr Weroniki Szadzińskiej, mgr Martyny Poprzeczko, mgr Beaty Tepper i mgr Anastasii Bohush.

Nadano stopień naukowy doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia mgr Katarzynie Kolczyńskiej i w dyscyplinie biologia mgr Katarzynie Jurewicz (z wyróżnieniem) i mgr. Łukaszowi Żurawskiemu.

Wyznaczono recenzentów prac doktorskich mgr. Rafała Bazana i mgr. Pawła Trzaskomy.

Wszczęto postępowanie o nadanie tytułu profesora dr hab. Jakubowi Włodarczykowi, prof. IBD.