Patent USA dla Instytutu Nenckiego

Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych przyznał patent o numerze US 15/553,575 na wynalazek p.t.: ‘A METHOD FOR THE EARLY DIAGNOSIS OF A PRE-DIABETIC STATE AND TYPE 2 DIABETES’ („Metoda wczesnej diagnostyki stanu przed-cukrzycowego oraz cukrzycy typu 2”). Wyłącznymi właścicielami patentu są naukowcy z Instytutu Nenckiego: prof. Agnieszka Dobrzyń i dr Kamil Koziński z Pracowni Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych oraz prof. Paweł Dobrzyń i dr Tomasz Bednarski z Pracowni Molekularnej Biochemii Medycznej.

Wynalazek dotyczy stworzenia testu diagnostycznego, który pozwoli na wczesne wykrycie stanu przed-cukrzycowego oraz cukrzycy typu 2, a tym samym na wcześniejsze wprowadzenie działań prewencyjnych i terapeutycznych. Cukrzyca typu 2 rozwija się na wiele lat przed tym, zanim pojawią się objawy kliniczne. Szacujemy, że proponowane nowe rozwiązanie pozwoli na zdiagnozowanie stanu przed-cukrzycowego o 5-8 lat wcześniej niż obecnie dostępne metody. Test diagnostyczny oparty jest na pomiarze stężenia białek Wnt3a i Wnt4 we krwi.