Obrona rozprawy doktorskiej

15 stycznia  2019 r. o godz. 12:30 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia mgr. Łukasza Żurawskiego p.t.: „Neuronalne podłoże reakcji mimicznych podczas percepcji dynamicznych i statycznych ekspresji radości i złości”

Promotor: dr hab. Iwona Szatkowska
Promotor pomocniczy: dr Krystyna Rymarczyk
Recenzenci: dr hab. Aneta Brzezicka; dr hab. n. med. Katarzyna Kucharska, prof. IPiN