Obrona rozprawy doktorskiej

11 stycznia  2019 r. o godz. 11:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia mgr Katarzyny Jurewicz p.t.: „Rola styku skroniowo-ciemieniowego w aktualizacji przedmiotu uwagi”

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Wróbel
Promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Wolak
Recenzenci: prof. dr hab. med. Leszek Królicki; dr hab. Grzegorz Króliczak, prof. UAM