Nagroda Wydziału II PAN dla Zespołu prof. Katarzyny Kwiatkowskiej

Zespół Naukowy z Instytutu Nenckiego w składzie: prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska, dr inż. Anna Ciesielska, dr inż. Anna Hromada-Judycka, dr Agnieszka Płóciennikowska, dr inż. Justyna Sobocińska, mgr inż. Gabriela Traczyk, otrzymał nagrodę Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN za cykl prac pt. „Udział lipidów błony komórkowej i endosomów w prozapalnych szlakach sygnałowych indukowanych przez liposacharyd”.

Nagrody i wyróżnienia wydziałowe przyznawane są za szczególnie ważne prace opublikowane w czasopismach lub wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym.

GRATULUJEMY!

Więcej informacji na stronie www Instytutu:
http://www.nencki.gov.pl/nagroda-wydzialu-ii-pan-dla-zespolu-prof-katarzyny-kwiatkowskiej

zdj. Jakub Ostałowski