XVII Sympozjum Naukowe dla Nauczycieli Biologii w Instytucie Nenckiego

Dnia 1 grudnia 2018 odbyło się XVII Sympozjum Naukowe dla Nauczycieli Biologii, organizowane przez Instytut Nenckiego i BioCentrum Edukacji Naukowej. W tegorocznym spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób z całej Polski. Wysłuchali oni 5 bardzo interesujących wykładów, których 3 przygotowali pracownicy Instytutu Nenckiego: Paweł Boguszewski, Rafał Czajkowski i Kacper Kondrakiewicz. Gośćmi byli także prof. Magdalena Fikus i prof. Krzysztof Skowronek.