Zaproszenie na Seminarium Naukowe

Pracownia Obrazowania Mózgu serdecznie zaprasza w dniu 13 listopada 2018 roku o g. 14:00 na Seminarium Naukowe:
„Wytyczne dotyczące doboru barwy światła w celu poprawy sprawności psychofizycznej człowieka o skrajnych chronotypach na podstawie badań fMRI” 
Prezentują mgr inż. Bartosz Kossowski oraz dr hab. Artur Marchewka, prof. IBD

Miejsce seminarium : Sala 1 na I piętrze – Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Ludwika Pasteura 3, 02-093 Warszawa (wskazówki dojazdu: http://www.nencki.gov.pl/informacje-dla-gosci)

Plan seminarium:
– Wprowadzenie do teorii światła i barwy
– Charakterystyka techniczna urządzeń wykorzystanych w projekcie
– Charakterystyka zastosowanych barw światła – niebieska, czerwona, zielono-niebieska, światło wygaszone
– Schemat badania
– Zadania eksperymentalne (n-wstecz, hamowanie reakcji)
– Wyniki badań behawioralnych i fMRI
– Wytyczne doboru barwy światła w celu poprawy sprawności psychofizycznej człowieka

Projekt został przeprowadzony we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym (CIOP-PIB) w ramach Programu Wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” IV etap (2017-2019) – numer projektu II.N.04.B tytuł: „Wpływ barwy światła na sprawność psychofizyczną człowieka o skrajnych chronotypach z wykorzystaniem metody funkcjonalnego rezonansu magnetycznego”

— 
Zapraszamy!
Zespół LOBI