Obrona rozprawy doktorskiej

19 listopada 2018 r. o godz. 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia mgr Wiolety Grabowskiej p.t.: „Wpływ kurkuminy na starzenie ludzkich komórek mięśni gładkich aorty”

Promotor: dr hab. Anna Bielak-Żmijewska
Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Czyż; prof. dr hab. Maria Kapiszewska