Sesja Naukowa „Od Pierwotniaków do Ciliopatii” z okazji 90 rocznicy urodzin prof. Leszka Kuźnickiego

14 listopada 2018 r. w Sali Wykładowej Centrum Neurobiologii odbędzie się Sesja Naukowa „Od Pierwotniaków do Ciliopatii” organizowana z okazji 90 rocznicy urodzin prof. Leszka Kuźnickiego.

Program Sesji:

9.30-9.40 Prof. Agnieszka Dobrzyń Dyrektor Instytutu Nenckiego PAN

Otwarcie

9.40-9.55 Prof. Jacek Kuźnicki  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

90-lat z życia Leszka Kuźnickiego

9.55-10.15 Prof. Michał Opas Laboratory Medicine & Pathobiology, University of Toronto, Kanada

Instytut Nenckiego, Pracownia Fizjologii Ruchów Komórkowych

10.15-10.30 Wręczenie Medalu Pro Mazovia prof. Leszkowi  Kuźnickiemu, w uznaniu za całokształt działalności zawodowej, społecznej, publicznej na rzecz Województwa Mazowieckiego

10.30-11.00 Prof. Leszek Kuźnicki Pracownia Cytoszkieletu i Biologii Rzęsek, Instytut Nenckiego PAN

Instytut Nenckiego – stuletnia tradycja badania orzęsków

KAWA

11.30.00-12.00 Prof. Paweł Niewiadomski Laboratorium Sygnalizacji Molekularnej i Komórkowej, CENT, UW

Wielbłąd i ucho igielne – transport białek do rzęski pierwotnej

12.00-12.30 Prof. Jacek Gaertig  Department of Cellular Biology, University of Georgia, USA

Czubki rzęsek i ciliopatia Joubert’a

12.30-13.00 Prof. Michał Witt Zakład Genetyki Molekularnej i Klinicznej, Instytut Genetyki Człowieka PAN

Pierwotna dyskineza rzęsek (PCD) – od patologii do terapii

13.00-13.30 Prof. Ewa Ziętkiewicz Zakład Genetyki Molekularnej i Klinicznej, Instytut Genetyki Człowieka PAN

Genetyczne podłoże pierwotnej dyskinezy rzęsek (PCD) – kontekst populacyjny

13.30-14.00 Prof. Dorota Włoga Pracownia Cytoszkieletu i Biologii Rzęsek, Instytut Nenckiego PAN

Tetrahymena – organizm modelowy w badaniach ultrastruktury rzęsek