Posiedzenie Rady Naukowej

Kolejne posiedzenie Rady Naukowej odbędzie się 7 grudnia 2018 r. Proszę o zgłaszanie spraw do rozpatrzenia na tym posiedzeniu do 21 listopada do godz. 12:00, do pani Agaty Karwowskiej (pok. 119, tel. 215) lub prof. Katarzyny Łukasiuk (pok. 9, tel. 434). W sprawie wyznaczenia recenzentów rozpraw doktorskich, promotorzy proszeni są o składanie pism do 19 listopada, do godz. 12:00 do Sekretariatu Rady Naukowej (pani Agata Karwowska pok. 119, tel. 215) lub prof. Katarzyny Łukasiuk (pok. 9, tel. 434).  Dodatkowo prosimy o przesłanie dokumentu w wersji edytowalnej (bez podpisu) na adres k.nalecz@nencki.gov.pl. Instrukcja dotycząca treści pisma znajduje się na stronie w zakładce: Rada Naukowa -> Komisja Doktorska. Przypominamy o konieczności zdania do dnia 19 listopada egzaminów doktorskich, w tym egzaminu z dyscypliny podstawowej.

Katarzyna Łukasiuk – Sekretarz Rady Naukowej