Konkurs o staż w Institute of Cancer Research

Do 3 lutego br. trwa nabór kandydatów do konkursu „Nagroda Naukowa” organizowanego przez PACTT i AstraZeneca.

To konkurs dla młodych naukowców i lekarzy. Zwycięzca dołączy na 10 miesięcy do grupy badawczej w Institute of Cancer Research (ICR) i weźmie udział w innowacyjnym onkologicznym projekcie badawczym w zakresie stabilności genomu i naprawy DNA i otrzyma stypendium na każdy miesiąc pobytu w Londynie.

WAŻNE: proszę pamiętać, że podczas procesu ubiegania się o staż nie wolno ujawniać żadnych poufnych/niepublikowanych danych bez podpisanych umów o poufności!

Więcej informacji na stronie: https://nagroda-naukowa-az.pactt.pl

A o grupie badawczej w ICR tu:  https://www.icr.ac.uk/our-research/research-divisions/division-of-cancer-biology/genome-instability-and-cancer