Profesor Jerzy Duszyński ponownie Prezesem PAN

25.10.2018r. członkowie Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk, w tajnym głosowaniu, wybrali Prezesa PAN, na kadencję 2019-2022.
Został nim ponownie prof. Jerzy Duszyński z Instytutu Nenckiego.

Serdecznie gratulujemy!