Instytut Nenckiego objął Prezydencję Biocentrum Ochota

19 października 2018, podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019, Instytut Nenckiego objął prezydencję Konsorcjum Biocentrum Ochota. Prof. Agnieszka Dobrzyń, dyrektor Instytutu Nenckiego, została prezesem Rady Dyrektorów Biocentrum. Ustępujący Prezes konsorcjum, prof. Adam Liebert, dyrektor Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, przekazał nowej pani Prezes statuetkę złotej sowy – symbol prezydencji Biocentrum Ochota. Instytut Nenckiego będzie sprawował Prezydencję w okresie od 1 listopada 2018 do 30 kwietnia 2019.

W skład Konsorcjum Biocentrum Ochota wchodzi 6 Instytutów PAN: Instytut Nenckiego, Instytut Medycyny Doświadczalnej im. Mossakowskiego, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Instytut Biochemii i Biofizyki, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej oraz Instytut Podstawowych Problemów Techniki. Przewodnictwo Biocentrum Ochota i funkcja Prezesa Rady Dyrektorów Konsorcjum pełnione są rotacyjnie przez poszczególnych dyrektorów instytutów wchodzących w skład Biocentrum.