Obrona rozprawy doktorskiej mgr Svitlany Antoniuk

26 października 2022 r. o godz. 13:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (sala im. Jerzego Konorskiego na II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Svitlany Antoniuk pt. “Neural Correlates of Emotional Contagion in Humans: Familiarity Between Participants Does Not Enhance Transmission of Fear”

Promotorzy: prof. dr hab. Jakub Włodarczyk, prof. Evgeni Ponimaskin
Recenzenci: Prof. Dr. Philippe Marin, Dr hab. Agata Faron-Górecka, Dr. Adrian Newman-Tancredi

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/a661a6190e/