Obrona rozprawy doktorskiej mgr Darii Rotko

6 października 2022 r. o godz. 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (sala im. Jerzego Konorskiego na II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Darii Rotko pt. “New insights into the modulation of the mitochondrial large-conductance calcium-activated potassium channel: interaction with cytochrome c oxidase and carbon monoxide”.

Promotor: prof. dr hab. Adam Szewczyk
Kopromotor: Prof. Dr. Wolfram S. Kunz
Promotor pomocniczy: dr Bogusz Kulawiak
Recenzenci: prof. dr hab. Hanna Jańska, dr hab. Nina Antos-Krzemińska, prof. UAM

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/b2b8e380f7/