Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 Studiów Doktoranckich Biocentrum Ochota

19 października 2018 r., w auli Instytutu Biocybernetyki Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, miała miejsce Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 Studiów Doktoranckich Biocentrum Ochota. Zgromadzonych gości powitali prof. Adam Liebert, dyrektor Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej oraz prof. Jerzy Duszyński – Prezes Polskiej Akademii Nauk. W czasie uroczystości dyrektorzy Instytutów wchodzących w skład Biocentrum Ochota wręczyli nagrody osobom, które w minionym roku akademickim obroniły doktoraty z wyróżnieniem.

Biocentum Ochota, to konsorcjum 6 Instytutów PAN, działających na Kampusie Ochota: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Instytut Biochemii i Biofizyki, Instytut Medycyny Doświadczalnej im. Mossakowskiego, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej oraz Instytut Podstawowych Problemów Techniki. Konsorcjum powstało, aby umożliwić efektywniejsze wykorzystanie znacznego potencjału naukowego, reprezentowanego przez liczną grupę ekspertów pracujących w Instytutach członkowskich (www.biocentrumochota.pan.pl).

Jedną z tradycji Biocentrum Ochota jest wręczanie najlepszym doktorantom statuetki ‘doctorate cum laude’. Z Instytutu Nenckiego wyróżnionych zostało 8 osób: Anna Bot (promotor: Prof. dr hab. Katarzyna Łukasiuk), Tomasz Bednarski (promotor: prof. dr hab. Paweł Dobrzyń), Agnieszka Góral (promotor: prof. dr hab. Anna Filipek), Katarzyna Łepeta (promotor: prof. dr hab. Leszek Kaczmarek; promotor pomocniczy: dr hab. Magdalena Dziembowska), Paulina Urbańska (promotor: prof. dr hab. Dorota Włoga), Aleksandra Rumińska (promotor: prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń), Hanuma Chaitanya Chintaluri (promotor: prof. dr hab. Daniel Wójcik), Wenson David Rajan Karunakaran (promotor: prof. dr hab. Bożena Kamińska).

Uroczystości towarzyszyła także sesja naukowa, w czasie której wybrani laureaci z każdego Instytutu wygłosili krótkie wykłady, przybliżające tematykę ich doktoratów. Instytut Nenckiego reprezentowała dr Agnieszka Góral, która wygłosiła wykład zatytułowany: ”CacyBP/SIP protein: interaction with heat shock protein Hsp90 and role in cellular response to stress factors”.

Wykład inauguracyjny, zatytułowany „Little known successes of Polish scientists in the country’s 100 years of independence”, wygłosił prof. Michał Kleiber.

Po części naukowej odbył się koncert chóru „Warszawski Koncept”, zaś wieczorem doktoranci uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym w klubie Hybrydy.