Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Benjun Ji

30 września 2022 r. o godz. 13:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (sala im. Jerzego Konorskiego na II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Benjun Ji pt. „Molecular determinants of excitability of hindlimb motoneurons after complete spinal cord transection and BDNF overexpression”

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Skup

Recenzenci: prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska, dr hab. Włodzimierz Mrówczyński, prof. AWF

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/c2683f13b6/