Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Shamby Mondala

29 września 2022 r. o godz. 13:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (sala im. Jerzego Konorskiego na II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Shamby Mondala pt. “Analysis of gene-regulatory elements and transcriptome in glioma-induced and lipopolysaccharide-induced polarization of microglia”

Promotor: dr hab. Michał Dąbrowski, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: prof. dr hab. Anna Gambin, prof. dr hab. Joanna Mika

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/d1b627ac73/

Ze względu na toczące się prace, mające na celu ochronę prawną rozwiązania opartego o wyniki prac badawczych doktoranta, abstrakt i recenzje zostały zmodyfikowane tak aby nie ujawniać istoty wynalazku.