Obrona rozprawy doktorskiej mgr Beaty Kliszcz

W imieniu Rady Naukowej Instytutu uprzejmie zapraszamy na obronę pracy doktorskiej mgr Beaty Kliszcz pt. „Mechanizm przesuwania dwóch mikrotubul względem siebie przez kinezynę-1 oraz znaczenie wybranych modyfikacji potranslacyjnych tubuliny w tym procesie”, której promotorem jest prof. dr hab. Andrzej Kasprzak.

Recenzentami pracy są: prof. dr hab. Joanna Moraczewska z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz prof. dr hab. Zbigniew Madeja z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Obrona odbędzie się 28 września 2022 r. o godzinie 11:00 w sali im. Jerzego Konorskiego na II piętrze budynku głównego.

W załączeniu link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/becb0212e0/