Obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Poświaty

3 października 2022 r. o godz. 12:00 w sali im. Jerzego  Konorskiego na II piętrze budynku głównego, odbędzie się  publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Agaty Poświaty pt.“The interactome of AXL receptor provides insights into its biological roles and interacellular trafficking”.

Promotorem jest prof. dr hab. Marta Miączyńska, promotorem pomocniczym dr Daria Zdżalik-Bielecka.

Recenzentami pracy są: Dr hab. Joanna Kamińska z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, prof. dr hab. Zbigniew Madeja z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Dr hab. Paweł Niewiadomski z Centrum Nowych Technologii UW.

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/6cac664da3/