Obrona rozprawy doktorskiej

31 października 2018 r. o godz. 11:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. JerzegoKonorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawydoktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia mgr. Tomasza Lebitko p.t.: „Rola ekspresji c-fos w jądrze środkowym ciała migdałowatego w uczeniu motywowanym apetytywnie”

Promotor: dr hab. Ewelina Knapska, prof. nadzw.
Recenzenci: dr hab. Jan Rodriguez Parkitna, prof. nadzw.; prof. dr hab. med. Adam Płaźnik

Z pracą i recenzjami zapoznać się można w Bibliotece Instytutu