LabMeeting of Laboratory of Brain Imaging

Dear Colleagues,
We would like to invite you to an upcoming LabMeeting of Laboratory of Brain Imaging (LOBI) on the 22nd of October 2018 at 3 PM (room A, ground floor). Alicja Krześniak, Msc  – Jagiellonian University/LOBI 
„Emisje otoakustyczne, czyli jaką wartość diagnostyczną mają dźwięki wydobywające się z naszych uszu – wyniki porównania dwóch metod pomiarowych”

Artur Marchewka