Warsztaty Mikroskopowe

Pracownia Obrazowania Struktur i Funkcji Tkankowych oraz Leica-Microsystems zapraszają na warsztaty mikroskopowe odbywające się pod hasłem: DEEPER INSIGHT FROM SAMPLE PREPARATION TO LIGHT MICROSCOPY WITH LEICA MICROSYSTEMS

Termin: 23 października 2018 r., godz. 10:00 – 14:30.

Miejsce: Aula CN, IBD im. M. Nenckiego

W części wykładowej zaprezentowane zostaną najnowsze osiągnięcia z dziedziny mikroskopii świetlnej:

– System do automatycznej kontroli hodowli komórkowych (PAULA) (na zakończenie możliwość przetestowania na własnych próbkach)

– Urządzenie do mikrodysekcji i mikromanipulacji laserowej (LMD oraz DMi8 S)

– Nowości w mikroskopii konfokalnej: wielofotonowej (DIVE) oraz w szybkich pomiarach czasu życia fluorescencji (FALCON)

– Innowacyjne metody w mikroskopii wysokorozdzielczej (STED)

Wstęp na prezentacje wolny.

Serdecznie ZAPRASZAMY!