Instytut Nenckiego na targach PSBI EXPO 2022

Instytut Nenckiego, jako członek Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT), zaprasza w dniach 18-19 maja 2022r. na targi „PACTT Science Business Innovation EXPO 2022” (PSBI EXPO 2022). Organizatorami targów są Politechnika Łódzka, PACTT oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

PSBI EXPO 2022 to wydarzenie skierowane do przedsiębiorców, w ramach którego jednostki naukowe i badawcze zaprezentują ofertę swoich technologii oraz wysokospecjalistycznych usług. Ponadto dzięki udziałowi funduszy inwestycyjnych, istnieje możliwość zapoznania się z ofertą finansowania wdrożeń technologii do przemysłu. Gośćmi targów będą również partnerzy biznesowi, którzy prowadzą trwałą współpracę z uczelniami, i którzy w ramach dyskusji panelowych podzielą się swoim doświadczeniem w obszarze prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w Polsce oraz rozwoju produktów i marki we współpracy ze światem nauki.

Instytut Nenckiego jako jeden z wystawców, serdecznie zaprasza naszych Partnerów oraz wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z ofertą innowacyjnych rozwiązań:

Pret2DSensor – wczesne wykrywanie insulinooporności i stanu przedcukrzycowego w cukrzycy typu 2
Koniugaty peptyd-nośnik jako potencjalny lek w chorobie Alzheimera
Panel biomarkerów miRNA we krwi w diagnostyce choroby Alzheimera 
Ifenprodil w leczeniu chronicznych drgawek
Innowacyjna terapia glejaka

oraz bogatego panelu usług z zakresu:

analiz bioinformatycznych,
analiz cytometrycznych
badań behawioralnych
elektrofizjologii
mikroskopii elektronowej
mikroskopii optycznej
sekwencjonowania nowej generacji (NGS)
prowadzenia badań przedklinicznych
obrazowania struktur mózgu

Ofertę zaprezentujemy bardziej szczegółowo na targach.

Do zobaczenia w Łodzi!