Zespół prof. Agnieszki Dobrzyń laureatem II miejsca w konkursie 'Złoty Skalpel 2018′

Drugie miejsce w konkursie Złoty Skalpel 2018 za projekt „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki” uzyskała Fundacja Badań i Rozwoju Nauki (dr hab. n. med. Michał Wszoła), Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (prof. Agnieszka Dobrzyń), Wydział Materiałoznawstwa Politechniki Warszawskiej (prof. Wojciech Święszkowski), Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (prof. Artur Kamiński), Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie, MediSpace Sp. z o.o.