Konkurs na stanowisko Kierownika Pracowni Badawczej

Instytut Biologii Doświadczalnej ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Pracowni Badawczej w obszarze biochemii, biologii komórki, neurobiologii molekularnej i komórkowej, neurofizjologii, neuropsychologii, bioinformatyki lub neuroinformatyki

Oferujemy:

• zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się jednostce PAN
• możliwość zbudowania własnego zespołu
• przestrzeń laboratoryjną dostosowaną do indywidualnych potrzeb wybranego kandydata
• dostęp do nowoczesnej aparatury badawczej Instytutu
• wsparcie organizacyjne
• przyjazne, inspirujące, interdyscyplinarne środowisko pracy

Wymagania:

• co najmniej stopień doktora nauk biologicznych lub pokrewnych z min. 2-letnim stażem podoktorskim
• liczący się dorobek naukowy
• udokumentowana zdolność pozyskiwania grantów na prowadzone przez siebie badania

Oferta kierowana jest do osób zainteresowanych rozwojem kariery naukowej poprzez budowanie własnego zespołu badawczego. Oczekuje się, że kandydat zorganizuje zespół badawczy i pozyska środki na sfinansowanie prowadzonych badań. Pracownia będzie powołana na okres 5-letni, z możliwością przedłużenia kontraktu po pozytywnej ocenie działalności grupy.

Wymagane dokumenty:

• list motywacyjny
• życiorys naukowy
• lista publikacji
• opis planowanych badań (nie więcej niż trzy strony maszynopisu)
• kopie trzech wybranych prac badawczych
• kontakt do trzech pracowników naukowych, którzy wyrażą opinię o kandydacie

Termin składania aplikacji:  8 listopada 2018 r.

Dokumenty, w jęz. angielskim, należy przesyłać na adres email: group.leader@nencki.gov.pl  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: u.dziewulska@nencki.gov.pl

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Instytutu Nenckiego. Osoby najwyżej ocenione w rankingu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w Instytucie Nenckiego w końcu listopada 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca grudnia 2018 r.