Seminarium Doktorantów

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informuję, że od listopada br. wprowadzamy w Instytucie nową platformę, w ramach której doktoranci będą prezentować wyniki swoich badań –  Seminarium Doktorantów – prowadzone przez prof. dr hab. Annę Filipek oraz prof. dr hab. Annę Nowicką.

W ramach Seminarium Doktorantów, doktoranci, którzy planują otwarcie przewodu doktorskiego/powołanie promotora przez Radę Naukową będą mogli wygłosić swoje prezentacje.  W Seminarium będą uczestniczyć członkowie Rady Naukowej oraz pracownicy naukowi i doktoranci Instytutu.

Seminarium Doktorantów będzie odbywało się  co 2 miesiące (na 3-4 tygodnie przed planowaną Radą Naukową), w piątki o godz. 10.30, w Sali CN, zgodnie z poniższym harmonogramem:

19 listopada 2021
14 stycznia 2022
4 marca 2022
13 maja 2022

Bardzo proszę doktorantów, którzy planują w roku akademickim 2021/22 otwarcie przewodu doktorskiego/powołanie promotora, o wybranie jednego z ww terminów, a następnie o kontakt z prof. Anną Filipek (a.filipek@nencki.edu.pl) oraz prof. Anną Nowicką (a.nowicka@nencki.edu.pl), w celu ustalenia szczegółów wystąpienia.

Pozdrawiam serdecznie,
Agnieszka Dobrzyń