Piąta Konferencja Doktorantów Instytutu Nenckiego

W dniach 14-15 października odbyła się Piąta Konferencja Doktorantów Instytutu Nenckiego.

Tegoroczna konferencja odbyła się po przerwie wywołanej pandemią wirusa SARS-CoV-2, która ograniczyła kontakty i utrudniła wzajemne interakcje, wymianę doświadczeń i poglądów w społeczności Instytutu. Dlatego, poza stworzeniem forum prezentacji wyników, celem konferencji było umożliwienie studentom bezpośrednich kontaktów i dyskusji w formie stacjonarnej.

W trakcie konferencji mieliśmy przyjemność gościć dwoje wybitnych młodych uczonych, którzy niedawno założyli swoje laboratoria w Polsce.  Dr Tomasz Kościółek z Małopolskiego Centrum Biotechnologii wygłosił wykład inauguracyjny zatytułowany „Understanding and shaping the human gut microbiome for health using bioinformatics and machine learning”. Konferencję zakończył wykład Dr Karoliny Szczepanowskiej z Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych IMOL PAS, pod tytułem „Safeguarding a beautiful beast. The quality control of respiratory Complex I”. Zwieńczeniem konferencji był integracyjny poczęstunek w formie barbecue na dziedzińcu Instytutu.
W tym roku ponad 100 doktorantów prezentowało wyniki swojej pracy w formie dłuższych (15 minut z dyskusją) lub krótszych (3,5 minuty) prezentacji oraz plakatów.

Nagrody za najlepsze dłuższe wystąpienia otrzymali:
Gabriela Dzięgiel-Fivet (1. Miejsce)
Paloma Alvarez-Suarez i Kamil Wojnicki (2. Miejsce ex aequo)
Nagrody za najlepsze krótkie wystąpienia otrzymali:
Justyna Wiśniewska (1. Miejsce)
Łucja Doradzińska i Natalia Ochocka-Lewicka (2. miejsce ex aequo)
Nagrody za najlepsze plakaty otrzymali:
Adria Jaume Canaldes (1. Miejsce)
Laura Turos-Korgul i Natalia Rutkowska (2. Miejsce ex aequo)