Pierwsze miejsce w konkursie o Nagrodę im. Marcusa C. Schauba dla dr Marty Gawor

Dr Marta Gawor zajęła pierwsze miejsce w konkursie o Nagrodę im. Marcusa C. Schauba dla młodych badaczy prezentujących swoje wyniki w postaci wystąpień ustnych podczas Virtual European Muscle Conference (V-EMC). Tytuł wystąpienia dr M. Gawor, obecnie członkini Pracowni Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych, brzmiał ”Novel role of drebrin in the AChR clustering and the organization of cytoskeleton at postsynaptic machinery”. Centrum zarządzania V-EMC, która odbyła się w dniach 20-22 września 2021 r. i była zorganizowana przez Europejskie Towarzystwo Badania Mięśni w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Biochemicznym, znajdowało się w Instytucie Nenckiego. W Konferencji wzięło udział ponad 280 badaczy z całego świata.