Wizyta Prof. Edith Heard, Dyrektor Generalnej EMBL w Instytucie Nenckiego

Prof. Edith Heard, Dyrektor Generalna Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) brała udział w spotkaniu bilateralnym Centrum Doskonałości BRAINCITY (Instytut Nenckiego) i EMBL.

W trakcie spotkania Prof. Agnieszka Dobrzyń, Dyrektor Instytutu Nenckiego, zaprezentowała Instytut oraz Stację Badawczą w Mikołajach. Następnie Prof. Heard przedstawiła EMBL oraz nowy Program Badawczy, który wykracza daleko poza laboratoria, po to aby zrozumieć całą złożoność środowiska naturalnego oraz zdrowia człowieka, na poziomie całej planety Ziemi. Po tych prezentacjach miała miejsce sesja naukowa, w trakcie której kierownicy grup BRAINCITY oraz Centrum DIOSCURI przedstawili wyniki swoich prac badawczych.

W spotkaniu brał również udział Prof. Maciej Żylicz, Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Wizyta Prof. Heard w Polsce obejmowała również spotkania z Prof. Włodzimierzem Bernackim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, a następnie z przedstawicielami polskiej społeczności naukowej z obszaru badań biomedycznych.

EMBL jest pertnerem BRAINCITY od 2019 r.

FNP jest instytucją finansującą Międzynarodowe Agendy Badawcze, programu, który wspiera BRAINCITY.