Obrona rozprawy doktorskiej

17 października 2018 r. o godz. 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia mgr. Ahmada Salamiana p.t.: „Role of Matrix Metalloproteinase-9 in Cholinergically Induced Plasticity at Hippocampal Synapses”

Promotor: prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
Promotor pomocniczy: dr Anna Beroun
Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Hess; prof. dr hab. Jan Konopacki