Instytut Nenckiego nagrodzony statuetką ‘SERCE ZA SERCE w walce z koronawirusem’

W uznaniu zasług w walce z wirusem SARS-CoV-2, Instytut Nenckiego został uhonorowany statuetką ‘SERCE ZA SERCE w walce z koronawirusem’ przyznaną przez Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 17 sierpnia 2021.

Gratulujemy wszystkim pracownikom, a zwłaszcza osobom bezpośrednio zaangażowanym w realizację projektu SONAR: Prof. Agnieszce Dobrzyń, dr Aleksandrze Pękowskiej, dr Kindze Szydłowskiej, dr Marii Kendziorek, mgr Aleksandrze Piotrowskiej, mgr Karolinie Hajdukiewicz.