Projekt „Historia Jednego Zdjęcia” już działa!

Fundacja Nenckiego z okazji 10 rocznicy swojego powołania rozpoczęła od 1 lipca br. projekt „Historia Jednego Zdjęcia”. Ideą projektu jest opowiedzenie 100-letniej historii Instytutu Nenckiego przez zdjęcia wzbogacone opisem m.in. ze szczególnym uwzględnieniem osób przedstawionych na zdjęciu oraz okoliczności jego wykonania. Zdjęcia mogą dotyczyć szeroko rozumianej pracy w Instytucie Nenckiego tzn. zdjęcia z pracy badawczej, uroczystości instytutowych, obron rozpraw doktorskich, pobytu na stażach naukowych, uczestnictwa w konferencjach, warsztatach i spotkaniach towarzyskich itp. zdjęcia, w formacie JPG, powinny być przesłane e-mailem (temat e-maila: „historia jednego zdjęcia”) na adres fundacja.nenckiego@nencki.edu.pl

Szczegółowe zasady projektu są opisane na stronie FB Fundacji. Otrzymane zdjęcia są publikowane na bieżąco w dedykowanej grupie Facebook https://www.facebook.com/groups/830825617815691

Zapraszamy do nadsyłania zdjęć oraz śledzenia i komentowania nadesłanych zdjęć!

Łączę wyrazy szacunku,
Hanna Fabczak
Prezes Fundacji