Katarzyna Piwocka Vice-Przewodniczącą Komisji „ISAC Marylou Ingram Scholars Committee”

Katarzyna Piwocka została wybrana Vice-Przewodniczącą Komisji „ISAC Marylou Ingram Scholars Committee” Towarzystwa Naukowego ISAC (International Society for Advancement of Cytometry), na lata 2018-2020.

Towarzystwo ISAC zrzesza naukowców i specjalistów z całego świata, działających w obszarze ilościowej analizy komórek i sieci komórkowych, z wykorzystaniem technik cytometrycznych, w tym cytometrii przepływowej, masowej i obrazowej, a także zaangażowanych w rozwój tych technologii. ISAC stanowi doskonałą platformę łączącą naukę, najnowsze technologie oraz innowacje w tych obszarach.

Istotną działalnością ISAC jest wspieranie rozwoju kariery młodych badaczy, którzy mogą stanowić grono przyszłych liderów. Koordynacją tych działań zajmuje się  Komisja „ISAC Marylou Ingram Scholars Committee”, przyznając corocznie wyselekcjonowanym kandydatom 5-letnie stypendia, umożliwiające nie tylko udział w kongresach ISAC, ale też sesjach „Leadership Development”, włączenie się w działalność towarzystwa a także opiekę mentorską i współpracę z wiodącymi liderami. Grono stypendystów ISAC to wybranych 25 przyszłych liderów z całego świata.

Katarzyna Piwocka była stypendystką ISAC w latach 2012-2016.