Stacja Badawcza Instytutu Nenckiego w Mikołajkach – nowy początek

22.09.2018 r. na Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego w Mikołajkach miała miejsce uroczysta sesja naukowa dotycząca dotychczasowej działalności Stacji, połączona z nadaniem jej nowej nazwy. Dyrektor Instytutu prof. Agnieszka Dobrzyń odsłoniła tablicę z nową nazwą Stacji oraz posadziła pamiątkowe drzewo (tulipanowiec) z okazji 100-lecia Instytutu Nenckiego. Na Stacji została także uroczyście zapoczątkowana Aleja Drzew Instytutu Nenckiego – pierwsze z drzew (platan) zasadził prof. Adam Szewczyk, którego starania doprowadziły do odzyskania Stacji przez Instytut Nenckiego; drugie drzewo w Alei (ambrowiec) zasadził prof. Lech Wojtczak – wybitny biochemik i zasłużony pracownik Instytutu.

Stacja Hydrobiologiczna Instytutu Nenckiego w Mikołajkach powstała w 1951 r. z inicjatywy Jana Dembowskiego. Jej pierwszym kierownikiem był Andrzej Szczepański. W latach 60 Polska Akademia Nauk przekazała stację Zakładowi Ekologii, następnie Instytutowi Ekologii PAN. Do Instytutu Nenckiego wróciła ona w 2014 r.

Stacja Badawcza Instytutu Nenckiego zlokalizowana jest w centrum systemu Wielkich Jezior Mazurskich, na wysokim, zachodnim brzegu Jeziora Mikołajskiego. Umożliwia ona prowadzenie badań naukowcom różnych specjalności (zarówno środowiskowych, jak i laboratoryjnych), z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych oferując dostęp do laboratoriów oraz ich wyposażenia, a także zapewniając akomodację w całorocznych pokojach gościnnych. Stacja pełni również funkcję ośrodka dydaktycznego dla studentów/doktorantów, którzy odbywają tu ćwiczenia terenowe, praktyki studenckie oraz staże. Organizowane są także, warsztaty, szkolenia, lekcje, pokazy, festiwale, dni tematyczne itp., popularyzujące szeroko pojętą biologię, adresowane do społeczności lokalnej, a w szczególności przygotowywane dla uczniów szkół podstawowych i średnich. 

Więcej informacji na: https://mikolajki.nencki.gov.pl/