Nagroda za najlepszą ustną prezentacje dla Ines Simoes

Ines Simoes (Pracownia Bioenergetyki i Błon Biologicznych, doktorantka prof. Mariusza Więckowskiego) została nagrodzona za najlepszą ustną prezentację na konferencji „2nd edition of the Italian, Polish and Japanese Summer School on Mediterranean Diet “odbywającej się w Terni (Włochy) w dniach 9-15 września 2018 r. Nagrodzone wystąpienie nosi tytuł “The role of mitochondria and oxidative stress in the pathogenesis of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease”.